Zásady ochrany osobních údajů

I. OBECNÉ INFORMACE

Respektujeme vaše soukromí jako uživatele našeho internetového webu. Chceme, aby každý, kdo navštíví tuto webovou stránku, měl plné povědomí o tom, jak si může chránit své soukromí. Proto vás vyzýváme, abyste se seznámili s naší „Zásadou ochrany osobních údajů“ na internetovém webu https://www.robomet.pl.

Tato „Zásada ochrany osobních údajů“ je plněním informační povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů);
a také z ustanovení zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018, č. 1000), dále označované jako „GDPR“.

1. Vlastníkem a provozovatelem webu je:

ROBOMET SP. Z O.O.
Grabówka, ul. Gliwicka 3
47-240 Bierawa, Polsko.

Dle ustanovení GDPR je vlastník webu také správcem osobních údajů.

2. Jak se můžete ohledně zpracování osobních údajů s námi spojit?

Můžete to udělat prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] nebo písemně na adresu ROBOMET SP. Z O.O.
Grabówka, ul. Gliwicka 3
47-240 Bierawa, Polsko.

3. Osobní údaje shromažďujeme pouze s souhlasem uživatelů, kteří používají formuláře na webu, a také prostřednictvím e-mailu.

4. Respektujeme veškerá práva našich uživatelů v oblasti jejich osobních údajů vyplývající z GDPR, jako například:

 • právo na přístup k údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“) (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
 • právo vznést námitku (čl. 21 GDPR).
II. SHROMÁŽDĚNÍ SERVEROVÝCH ZÁZNAMŮ

1. V souladu s obvyklou praxí většiny internetových webů uchováváme HTTPS požadavky směřující našemu serveru. Prohlížené zdroje jsou identifikovány prostřednictvím URL adres. Přesný seznam informací uchovávaných v souborech serverových záznamů WWW je následující:

 • Veřejná IP adresa počítače, odkud byl požadavek odeslán.
 • Název klienta stanice – identifikace prováděná protokolem HTTPS.
 • Uživatelské jméno udávané v autentizačním procesu.
 • Čas příchodu požadavku.
 • První řádek HTTPS požadavku.
 • HTTPS odpovědní kód.
 • Počet bajtů odeslaných serverem.
 • URL adresa webového místa, které bylo uživatelem navštíveno předtím (referer link) – v případě, že uživatel přišel na web prostřednictvím odkazu (např. z výsledků vyhledávání vyhledávače nebo jiného internetového webu).
 • Informace o uživatelově prohlížeči.
 • Informace o chybách, které nastaly při provádění HTTPS transakce.

Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami prohlížejícími náš web a nepředstavují shromažďování osobních údajů podle GDPR.

2. Využití údajů: Shromážděné záznamy jsou uchovávány na neurčito jako pomocný materiál pro správu webu. Informace v nich obsažené nejsou sdělovány nikomu kromě osob oprávněných k správě serveru. Na základě serverových logů mohou být generována statistika sloužící ke správě. Souhrnn

é statistiky neobsahují žádné identifikační údaje o návštěvnících webu.

III. SOUBORY COOKIES

1. Pod pojmem „cookies“ rozumíme informace uložené v koncových zařízeních uživatelů určené k používání internetových stránek. Jsou to zejména textové soubory obsahující název webové stránky, odkud pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

2. Web neshromažďuje automaticky žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies a serverových záznamech.

3. Soubory cookies jsou určeny k používání na stránkách webu. Operátor používá tyto soubory k:

 • možnosti přihlášení a udržení relace uživatele na každé následující stránce webu
 • přizpůsobení obsahu webové stránky individuálním preferencím uživatele, zejména rozpoznávají jeho zařízení, aby zobrazily stránku podle jeho preferencí
 • tvorbě anonymních statistik s vyloučením možnosti identifikace uživatele.

4. Soubory cookies používané partnery operátora webové stránky, včetně uživatelů webových stránek, podléhají jejich vlastní politice ochrany osobních údajů. Doporučujeme se seznámit se s politikou ochrany osobních údajů našich partnerů.

5. Partneři uvedení v bodě 4 jsou mimo jiné:

 • Facebook (www.facebook.com)
 • Google (www.google.com)

6. S ohledem na bezpečnost svěřených nám údajů jsme vypracovali interní postupy a doporučení, která mají zabránit nepovolenému zpřístupnění údajů osobám neoprávněným. Kontrolujeme jejich dodržování a pravidelně zjišťujeme, zda jsou v souladu s příslušnými právními předpisy – zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků a také různými vyhláškami a právními akty Společenství.

7. Standardní software pro prohlížení internetových stránek implicitně povoluje umístění souborů cookies na koncovém zařízení uživatele. Tato nastavení lze změnit uživatelem tak, aby blokovala automatické zpracování „cookies“ v nastavení internetového prohlížeče nebo informovala o jejich každém přenosu na zařízení uživatele.

8. Uživatelé webu mohou kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookies. Podrobné informace o možnostech a způsobech správy souborů cookies jsou k dispozici v nastavení software (internetového prohlížeče).

9. Provozovatel webu upozorňuje, že změny nastavení internetového prohlížeče uživatele mohou znemožnit správné fungování webových stránek.